KONTAKT


Internetový obchod
novehracky.sk prevádzkuje:
JAS Re, s. r. o.
Moyzesova 8
811 05 Bratislava
IČO: 35 949 155
IČ DPH: SK2022048578

Tel. kontakt:

Richard +421 905 969 252
Oľga +421 905 885 629
E-mail: info@novehracky.sk

Bankové spojenie:

IBAN: SK36 1100 0000 0026 2252 1635
SWIFT: TATRSKBX
Názov banky: Tatra banka a. s.
VS: číslo objednávky

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 02/ 58272 172-3
Fax č.: 02/ 58272 170
E-mail: info@soi.sk