Súťaž

"VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ" na FB

Pravidlá a podmienky súťaže „VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“ na facebooku

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Usporiadateľ súťaže:

PS TRADE, s. r. o.

so sídlom Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 35 815 663

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 24466/B,

DIČ: 2021583124, IČ DPH: SK2021583124

ďalej len „usporiadateľ súťaže“

1.2. Názov súťaže: „VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“

1.3. Miesto priebehu súťaže:

Zobraziť celý článok

Súťaž na FB

Pravidlá a podmienky súťaže „VYHRAJ HRAČKU PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU“ na facebooku

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Usporiadateľ súťaže:

JAS Re, s. r. o.

so sídlom Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 35 949 155

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 37101/B

DIČ: 35949155, IČ DPH: SK2022048578

ďalej len „usporiadateľ súťaže“

1.2. Názov súťaže: „VYHRAJ HRAČKU PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU“

Zobraziť celý článok