Kontakt

Internetový obchod novehracky.sk   prevádzkuje:

 

PS TRADE s. r. o.

Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 35 815 663

IČ DPH: SK2021583124

 

TEL. kontakt: RICHARD +421 905 969 252

                       Júlia  +421 917 863 653

E-mail: info@novehracky.sk

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK42 1100 0000 0026 2970 9518

SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka a. s.

VS: číslo objednávky

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: info@soi.sk