Kontakt

Internetový obchod novehracky.sk   prevádzkuje:

 

JAS Re, s. r. o.

Pribinova 25

811 09 Bratislava

IČO: 35 949 155

IČ DPH: SK2022048578

 

TEL. kontakt: RICHARD +421 905 969 252

                      Oľga  +421 905 885 629

E-mail: info@novehracky.sk

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK36 1100 0000 0026 2252 1635

SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka a. s.

VS: číslo objednávky

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: info@soi.sk